• Homepagina
  • Blog
  • [Deel 2] Hoe je in 4 stappen een ondernemingsstrategie vertaalt naar een digitale of omnichannel-strategie

[Deel 2] Hoe je in 4 stappen een ondernemingsstrategie vertaalt naar een digitale of omnichannel-strategie

winkelstraat.jpg

In verscheidene blogs komen allerlei omnichannel-strategieën aan bod. Maar hoe formuleert u zelf een omnichannel-strategie waarmee u uw einddoel bereikt? In deel 1 beschreef ik globaal het omnichannel experience model, een model wat handvatten geeft voor de formulering van uw eigen strategie. In dit deel bespreek ik het eerste blok (strategie) van het model in meer detail. Centraal staat de vraag: hoe vertaal je een ondernemingsstrategie naar een digitale of omnichannel-strategie?


Inhoud

Direct naar: 

PDF van deze blog
Leestijd: 4 minuten

 

Waarom moet je de ondernemingstrategie vertalen naar een omnichannel-strategie?

De meeste merken en retailers organiseren op organisatieniveau een ultiem doel en hierop aansluitende strategieën. Vervolgens slagen ze er niet in om de gehele organisatie bereid te vinden om dit doel te behalen. Het gevolg? Iedere afdeling start met initiatieven, zonder dat daarbij wordt getoetst of deze een bijdrage leveren aan het bereiken van de spreekwoordelijke stip op de horizon. Zo zijn er genoeg organisaties die zichzelf ten doel stellen het meest bekende modemerk van Nederland te worden, maar vervolgens starten ze geen gerichte initiatieven voor het vergroten van hun naamsbekendheid. Soms kom ik zelfs organisaties tegen die hun ultieme doel niet eens meetbaar trachten te maken met als gevolg dat zij nooit weten of hun strategie daadwerkelijk zoden aan de dijk zet.

Wil je organisatiebreed toewerken naar een gezamenlijk einddoel, dan dient je organisatie knopen door te hakken. Vraag bij elk initiatief kritisch af of deze bijdraagt aan het behalen van het ultieme doel. Het uitgangspunt van een succesvolle omnichannel-strategie is dan ook om je einddoel te bereiken door deze op te delen in een strategisch plan, waarbinnen je met jaardoelen en kwartaalacties aan de slag gaat.

afbeelding 1 ultiem doel.png

Afbeelding 1: een strategisch plan bestaat uit jaardoelen en kwartaalacties die leiden naar een einddoel

 

Stap 1: breng trends en uitdagingen in kaart

Voor het bepalen van de strategische richting, doelstellingen en acties moet je eerst uitzoomen en trends en uitdagingen in kaart brengen. Verzamel informatie uit bijvoorbeeld brancherapporten, benchmarks met concurrenten, klantfeedback, blogs, webinars en (wetenschappelijk) onderzoek. Zet vervolgens werknemers uit verschillende lagen van de organisatie bij elkaar om de belangrijkste trends en uitdagingen te prioriteren. Zo creëer je enerzijds draagvlak, maar anderzijds ook een strategie die uitvoerbaar is door de mensen die er daadwerkelijk mee aan de slag moeten.

Een succesvolle strategie wordt namelijk niet alleen in de directiekamer gemaakt. Het ontstaat door de co-creatie van stakeholders uit de hele organisatie.

 New call-to-action

Stap 2: stel het onderscheidend vermogen vast

In welke mate verschil je ten opzichte van concurrenten? Voor een goede omnichannel-strategie is het van belang om in te zien of je onderscheidend vermogen hebt en of deze zowel over de offline als online kanalen stand houdt. Je onderscheidend vermogen geeft je bestaansrecht en richting aan de strategische pijlers voor de organisatie.

Een goede methode om je onderscheidend vermogen voor zowel online als offline te toetsen is met behulp van het VRIO-model van Barney, J. B. (1991). Door het model kijk je of een resource of capaciteit van de organisatie:

  • waardevol is voor de klant
  • uniek is en een sterkere concurrentiepositie op kan leveren
  • lastig te imiteren is door concurrenten
  • de organisatie in staat is om de resource of capaciteit succesvol te zetten

In deze stap ontdekken sommige organisaties dat het onderscheidend onvoldoende is of dat ze niet in staat zijn het onderscheidend vermogen goed uit te dragen. Indien beide situaties maak je dan het belangrijkste prioriteit van de organisatie om wel een goed onderscheidend vermogen te verkrijgen.

 
afbeelding 2 vriomodel def.png

Afbeelding 2: het VRIO-model

 

Stap 3: zet de kernwaarden en missie uiteen

Naast het onderscheidend vermogen is het ook essentieel dat je stilstaat bij de kernwaarden en missie van de organisatie zodat de gekozen strategische richtingen in lijn zijn met wie de organisatie is en wil zijn. Kortom: wat voor organisatie wil je zijn?

 

afbeelding 3-onderscheidend-vermogen.png

Afbeelding 3: breng je onderscheiden vermorgen in kaart

Stap 4: bepaal de strategische richting

De strategische richting kun je bepalen door het combineren van al het voorgaande. De belangrijkste trends waarop je wil inspelen en de grootste uitdagingen die uit de weg moeten om je ultiem doel te bereiken, geven een eerste aanzet aan de strategische richting. Met behulp van bijvoorbeeld een focusgroep met stakeholders uit de organisatie bepaal je vervolgens of deze trends en uitdagingen gebruikmaken van het onderscheidend vermogen en passen bij de kernwaarden en missie van de organisatie.

Gebruik een strategiecanvas (zie afbeelding 4) zodat je op een gestructureerde wijze de strategische richting bepaalt. Benoem op het canvas ook de jaardoelen en kwartaalacties. Laat ze nog wel open, want je kunt dit beter invullen nadat je de overige stappen voor een omnichannel-strategie hebt doorlopen. Deze stappen komen in de volgende blogs verder aan bod.

Nog een laatste tip: print (of laat het drukken) het canvas groot uit, hang het op een prominente plek in de organisatie en werk het jaarlijks bij. Zo wordt iedereen er continu aan herinnerd waar ze naartoe werken.

Download hier een grotere versie!

Afbeelding 4 - strategiecanvas.png

Afbeelding 4: de strategiecanvas 

Blogger

Sander Berlinski, Digital strategist & Omnichannel-specialist
Sander Berlinski, Digital strategist & Omnichannel-specialist

Sander is Digitaal Strateeg bij ISM eCompany. In zijn rol helpt hij retailers en merken met het uitdenken van de ideale omnichannel strategie. Als voormalig docent kanaalmanagement, strategisch marketingmanagement en digitale strategieën in verschillende masterprogramma’s aan Tilburg University, is hij in staat om relevante bevindingen uit de wetenschap en het bedrijfsleven aan elkaar te koppelen in zijn werk en presentaties.

E-mail: s.berlinski@ism.nl

Contact

Direct één van onze e-commercespecialisten spreken?

Neem contact met ons op

Deel deze pagina